Cv’s doorgelicht

cvBen je aan het solliciteren? Hou er rekening mee dat een gespecialiseerd bedrijf de opdracht kan krijgen jouw beweringen één voor één te controleren. In cv’s wordt de waarheid wel eens geweld aangedaan. Werkgevers beginnen zich hiertegen te wapenen. Als je solliciteert, hou er dan rekening mee dat een gespecialiseerd bedrijf de opdracht kan krijgen jouw beweringen één voor één te controleren.

Maarten Claus is een erkende privédetective in de provincie Antwerpen. “Pre-employment screening” is één van de diensten die zijn firma aanbiedt: het controleren van cv’s op onjuistheden en leugens. De klanten komen uit veel bedrijfstakken, maar vooral uit de sectoren financiën, technologie, farmacie en logistiek.

Maarten Claus: “Er bestaan wettelijke beperkingen voor dit soort werk, zoals de privacywetgeving, het Europees Verdrag over de rechten van de Mens en de wet op de privédetectives. Binnen dit kader kunnen wij toch heel wat checken: de echtheid van diploma’s, het loopbaantraject en de opgegeven redenen voor vertrek of ontslag, wie de eigenaar is van het huis waar de sollicitant woont, wat er over hem op het internet te vinden is, of hij betrokken is geweest bij een faillissement, of hij zaakvoerder, partner of manager is geweest, enzovoort. En we praten ook met de referentiepersonen die hij vermeldt in zijn cv. Meestal worden we ingeschakeld wanneer er nog slechts enkele kandidaten in koers blijven.”

Het volledige artikel lees je hier; op de site van de VDAB.