Voorstel voor vier weken vaderschapsverlof

vaderschapsverlof1Twintig weken moederschapsrust en vier weken vaderschapsverlof vragen Europese parlementsleden. Ze stellen extra maatregelen voor om de combinatie gezin en werk gemakkelijker te maken.

Morgen stemt een vakgroep van het Europees Parlement over maatregelen die vaders en moeders moeten helpen om werk en gezin te combineren. Volgens het voorlopige voorstel -waarover nog druk gediscussieerd wordt- krijgen vaders recht op vier weken aaneengesloten verlof voor of na de geboorte, waarvan twee weken verplicht te nemen.

De moederschapsrust wordt uitgebreid tot twintig weken, waarvan minstens acht weken na de geboorte genomen moeten worden. Een verdere verlenging is mogelijk bij vroeggeboorte, baby’s met gezondheidsproblemen en meerlingen.

Als de aanstaande moeder door zwangerschapsverwikkelingen vroegtijdig moet stoppen met werken, gaat dat ziekteverlof niet van haar moederschapsrust af, zoals nu wel het geval is. In België bedraagt de moederschapsrust op dit moment vijftien weken en krijgen vaders maar tien dagen verlof.

Volledig loon

Nieuw in het voorstel is ook dat de toekomstige of nieuwbakken ouders tijdens het verlof rond de bevalling hun volledige loon behouden en dus niet terugvallen op een beperkte uitkering, al is ook in het nieuwe voorstel een plafond op het vervangingsloon mogelijk.

Voorts voorziet de voorlopige tekst in tweemaal per dag een halfuur tot een uur borstvoedings- of verzorgingspauze en een strikte bescherming tegen gevaarlijk werk (voor zwangeren), tegen overuren (voor zwangeren en voor vaders en moeders met een baby jonger dan een jaar) en tegen ontslag (tot twaalf maanden na het einde van de moederschapsrust).

Rechten van de vrouw

De tekst die in de parlementscommissie ter discussie ligt, gaat een stuk verder dan wat de Europese Commissie voordien had voorgesteld. Maar nog niet alle parlementsleden van de commissie Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid zijn het eens over de doorgedreven aanpassingen. Zo vinden sommige leden achttien weken moederschapsrust, zoals de Europese Commissie had voorgesteld, voldoende.

Als de parlementscommissie morgen tot een compromis komt, stemt op 6 mei het voltallige Europees Parlement over het voorstel. Dan moet het ontwerp van richtlijn nog naar de Raad van ministers en terug naar de Commissie. Gezien het kostenplaatje van de voorgestelde maatregelen, is het lang niet zeker dat alle voorstellen overeind blijven.

Ijlands model

Kathleen Van Brempt, Vlaams minister voor Gelijke Kansen (SP.A), vindt het goed dat vaders in het Europese voorstel vier weken verlof krijgen bij de geboorte van hun kind, maar pleit voor een meer evenredige verdeling. Ze verwijst naar het IJslandse model, waarbij negen maanden ‘kraamverlof’ in drie worden gedeeld: één deel voor de moeder, één deel voor de vader en een derde deel dat de ouders naar eigen wens mogen verdelen.

Uit onderzoek blijkt dat in het Belgische model de gezinstaken vanaf de geboorte nog veel meer op de schouders van de vrouw terechtkomen en dat mannen nog meer investeren in hun job. Meer verlof voor de vader kan dat scheve patroon misschien corrigeren.

Bron: De Standaard

foto: young dady does the duty by katchingkyleigh