Al gehoord van het ervaringsbewijs?

webban_eb_250x2501Heb je werkervaring? Ben je vrijwilliger? Volg je een cursus? Zet al je ervaring in en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt! Ook als je geen diploma’s of attesten hebt, kun je dankzij het Ervaringsbewijs je vaardigheden zwart op wit bewijzen.

Met het Ervaringsbewijs bewijs je dat je goed bent in je werk!

Voor verschillende beroepen worden alle belangrijke vaardigheden op een rijtje gezet. In een gesprek en een praktische proef kun je aantonen dat je die vaardigheden wel degelijk onder de knie hebt. Als je slaagt, krijg je het Ervaringsbewijs, een officieel bewijs van bekwaamheid. Dat toont direct aan wat je in je mars hebt. Met het Ervaringsbewijs sta je sterker op de arbeidsmarkt. Want ervaring telt!

Momenteel werden er al ervaringsbewijzen uitgereikt voor 21 beroepen. Het ervaringsbewijs werd in november 2006 in het leven geroepen. Mensen die bepaalde vaardigheden verworven hebben, maar dat niet kunnen bewijzen aan de hand van een diploma of een getuigschrift, krijgen de gelegenheid om daarvoor proeven af te leggen in een van de testcentra in heel Vlaanderen. Voor velen betekent het een extra troef voor hun verdere loopbaan of in hun zoektocht naar een job.

Volgens de recente statistieken behoren de kandidaten vaak tot de kansengroepen van laaggeschoolden, allochtonen, vijfenveertigplussers of personen met een arbeidshandicap.

Contactgegevens van testcentra en uitleg over de verschillende beroepen vind je op www.ervaringsbewijs.be of op het gratis nummer 1700 van de Vlaamse overheid.