STUDIEDAG ‘Arbeidsmarkteducatie in ASO’ – 27 februari

In hoeverre is arbeidsmarkteducatie relevant voor laatstejaarsleerlingen ASO?
Hoe ziet de arbeidsmarkt van morgen eruit? Wat moeten jongeren zeker weten bij de start van hun loopbaan?
Met deze studiedag willen we nagaan wat de rol van een ASO-school hierin kan zijn.

De start van een carrière gaat voor veel jongeren gepaard met veel praktische vragen.
Het Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité (RESOC) Antwerpen organiseert reeds 6 jaar TRANSIT schoolverlatersdagen voor laatstejaarsleerlingen uit BSO en TSO.
Op woensdag 27 februari 2013 worden de ervaringen van dit samenwerkingsproject gekoppeld aan de verwachtingen en de mogelijkheden die ASO-scholen hebben om hun leerlingen te informeren over de arbeidsmarkt.

Programma

Verwelkoming

Tendenzen op de arbeidsmarkt | Fons Leroy |
gedelegeerd bestuurder VDAB

Ervaringen TRANSIT schoolverlatersdagen |
Lesgevers TRANSIT

Debat | rol van ASO in arbeidsmarkteducatie |
Vertegenwoordigers ASO-scholen versus Lesgevers TRANSIT

Conclusie en slotwoord | Lucas Brion |
Adviseur onderwijs | Kabinet minister Smet

Achteraf kunt u op de receptie nakaarten over de rol van ASO-scholen inzake arbeidsmarktinformatie

Praktisch
Woensdag 27 februari 2013
ontvangst vanaf 13.00 u., aanvang om 13.30 u.,
receptie vanaf 15.30 u.

Plaats
Den Bell
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen

Kostprijs
Gratis

Inschrijven
Vóór 21 februari 2013 door een e-mail te sturen naar mario.schelfaut@resocantwerpen.be