Geen reactie op je perfect cv

Je droomjob staat in een jobadvertentie. Je voldoet aan alle voorwaarden. Enthousiast stuur je je cv op. En dan… niks meer. Radiostilte. Zeer frustrerend is dat. De vraag is: kan je er iets aan doen?

Het is een situatie die zich vermoedelijk wel vaker voordoet. In Duitsland overkwam het software-ontwikkelaarster Galina Meister. Toen hetzelfde bedrijf wat later diezelfde advertentie opnieuw publiceerde, kennelijk omdat de vacature niet was ingevuld geraakt, diende Meister haar kandidatuur een tweede maal in. Zelfde scenario: geen reactie. Ze werd andermaal niet uitgenodigd voor een gesprek en kreeg opnieuw geen antwoord op haar brief. Nochtans voldeed zij aan de criteria.

Afkomst

De vrouw vermoedde dat haar Russische afkomst er iets mee te maken had. Zij stapte naar een rechtbank en vroeg onder meer inzage in het dossier van de kandidaat die uiteindelijk was aangeworven.

De rechter vroeg een advies aan het Europees Hof van Justitie. En deze hoge magistraten antwoordden het volgende:

Een jobzoeker heeft geen recht op inzage in het dossier van de aangeworven kandidaat.

Maar als de werkgever de gevraagde informatie niet wil geven, mag de feitenrechter daarin een indicatie voor discriminatie zien. Op discriminatie van jobkandidaten staat een sanctie in de vorm van een schadevergoeding aan de gedupeerde sollicitant.

Bewijs

Indien een onfortuinlijke kandidaat voor de rechtbank voldoende feiten aanbrengt die wijzen op rechtstreekse of onrechtstreekse discriminatie, verschuift de bewijslast. Feiten kunnen zijn: het niet reageren op de sollicitatiebrief, het niet-uitnodigen voor een gesprek, de weigering inzage te bieden in het dossier van de aangeworven kandidaat, enz. Het is dan de werkgever die moet aantonen dat er geen discriminatie in het spel was. Slaagt hij daar niet in, dan kan hij veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding. In de Belgische antidiscriminatiewet bedraagt deze schadevergoeding een bedrag dat gelijk is aan drie of zes maanden loon.

De kans dat je naar de rechter zou stappen als je in het bovenstaande geval zou verkeren, is misschien niet groot -hoe ergerlijk de situatie ook zou zijn. Procederen kost immers geld, tijd en gemoedsrust. Maar mogelijk zal de uitspraak van het Europees Hof van Justitie werkgevers twee keer doen nadenken vooraleer ze een perfect cv in de prullenmand kieperen, en de droom van een werkzoekende de grond inboren.

Hendrik Mertens voor VDAB-Magezine

De Nederlandse tekst van het arrest in de zaak Meister tegen Speech Design

Foto: 365: 144: Kitchen: If You Can’t Stand the Heat… by jeanmariehoward