Jong & oud, werken tot 58 aub!

De overheid zal oudere werklozen tot hun 58ste aansporen om werk te zoeken, in plaats van tot hun 55ste nu. Dat blijkt uit het nieuwe loopbaanakkoord dat de Vlaamse sociale partners, werkgevers en werknemers binnen de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Serv) hebben afgesloten, meldt De Standaard.

De leeftijd om oudere werklozen te activeren steeg de voorbije jaren al van 52 naar 55, nu komt daar dus nog eens drie jaar bij. Pas als ze 58 zijn, zal de VDAB hen met rust laten.

Met deze strengere aanpak anticiperen de sociale partners op de staatshervorming die een groot stuk van de controle op de arbeidsmarkt naar de regio’s overhevelt, zoals de activering van werklozen. De VDAB krijgt daarmee op dat vlak in de toekomst grotere bevoegdheden.

Ook de jongere werklozen zullen harder worden aangepakt.
Jongeren zonder diploma of met weinig kansen op de arbeidsmarkt zullen opleidingen of werkstages moeten volgen. Als ze dat weigeren, wordt hun dossier doorgespeeld naar de RVA die hen kan schorsen.

Tegelijkertijd hopen de sociale partners afspraken te maken met het onderwijs, door bijvoorbeeld met een aangepast spijbelplan meer jongeren uitzicht op een diploma te bieden.

Tekst: (fle) standaard.be
Foto: hbvl.be