Schoolverlaters raken moeilijk aan de bak

Schoolverlaters hebben erg te lijden onder de economische crisis. Zo’n 15% van de Vlaamse schoolverlaters zit een jaar later nog zonder werk. Dat blijkt uit een studie van de VDAB.


Van de 76.000 Vlaamse jongeren die in 2008 afzwaaiden van school, waren er 11.000 na een jaar nog steeds werkzoekend. Dat is bijna 15% van de schoolverlaters, tegenover 10% in 2007. Opvallend is dat mannen en laaggeschoolden veel harder getroffen worden door de economische crisis. Van de bijna 12.000 laaggeschoolde schoolverlaters – onder wie tweederde mannen – hebben er 8.000 geen diploma verworven.

Een diploma blijft dus de beste garantie op werk. In het beroepsonderwijs blijkt dat een zevende jaar de jobkans sterk vergroot, zesjarige opleidingen krijgen het steeds moeilijker. Professionele bachelors maken de vlotste overstap naar werk. Zo’n 65% van alle professionele bachelors zijn vrouwen die meestal kiezen voor conjunctuurongevoelige opleidingen in de zorgsector, sociaal werk of onderwijs. De masteropleidingen komen op de tweede plaats qua jobkansen.

Om de werkloosheid onder schoolverlaters terug te dringen, voert de VDAB nu verplichte werkateliers in voor jongeren die al meer dan een jaar zonder werk zitten en van een uitkering genieten.

In eerste instantie mikt de arbeidsbemiddelingsdienst op zo’n 1.000 jongeren. “Het wordt een combinatie van leren en werken waarbij de jongeren stages lopen bij verschillende bedrijven. Zo leren ze een goede werkattitude maar ook solliciteren”, verduidelijkt Vlaams minister van werk Philippe Muytters.