Bedrijven die sollicitatiebrief niet beantwoorden kunnen boete krijgen

Bedrijven worden binnenkort wettelijk verplicht om te antwoorden op sollicitatiebrieven.

Amper drie op de tien sollicitatiebrieven worden beantwoord. Dat werkt demotiverend’, zegt Hans Bonte. Het SP.A-kamerlid diende dan ook een wetsvoorstel in dat bedrijven verplicht om elke sollicitant te antwoorden. De kamercommissie Sociale Zaken is het voorstel goedgezind. ‘Een beetje onverwacht’, zegt Bonte. ‘Want er bestond al een afspraak tussen de sociale partners om elke sollicitatiebrief te beantwoorden. In de realiteit komt daar echter niets van in huis. Dat blijkt uit de cijfers die vele commissieleden hebben wakkergeschud.’

‘Eigenlijk zouden bedrijven sollicitatiebrieven spontaan moeten beantwoorden, uit elementaire beleefdheid’, zegt Maggie De Block (Open VLD). ‘Vandaar dat we ons niet tegen dit wetsvoorstel kanten. Het is duidelijk dat de eerder gemaakte afspraken met de werkgeversorganisaties tot nu toe dode letter zijn gebleven.’

Bedrijven die zich na het ontvangen van een sollicitatiebrief in stilte blijven hullen, zullen in de toekomst door de arbeidsrechtbank kunnen worden bestraft met een ‘eerder zachte boete’, aldus Bonte, van 500 euro. Hij verwacht dat onder meer de VDAB en de Werkwinkels, die werkzoekenden begeleiden, de hardleerse bedrijven op het spoor zullen komen.

‘Voor een sollicitant is het zeer demotiverend om almaar brieven te schrijven die niet worden beantwoord. Zeker in tijden van crisis, waarbij we erover moeten waken dat werkzoekenden de nodige inspanningen blijven leveren om opnieuw aan de slag te gaan, is het zaak die mensen voldoende te stimuleren.’

Bonte, die verwacht dat zijn voorstel nog voor de zomervakantie wordt goedgekeurd, wilde in eerste instantie dat bedrijven binnen de maand een sollicitant zouden antwoorden. Maar dat stuit op verzet van Open VLD. ‘Wij pleiten toch voor een langere termijn, omdat een selectieprocedure niet altijd binnen de maand is afgelopen. Wat moet je de mensen op dat moment dan zeggen?’, aldus nog Maggie De Block.

Spontane sollicitaties hoeven bedrijven niet te beantwoorden. ‘We beperken de wet tot gepubliceerde vacatures in de pers en op het internet’, zegt Bonte. Hij hoopt dat de wet ook komaf zal maken met personeelsadvertenties die ‘eigenlijk alleen maar een vorm van verkapte reclame zijn’.